מרכז ידע

לטפל מקרוב ומרחוק / ד"ר לירון לאמאש

קידום אוטונומיה והשתתפות של מתבגרים ובוגרים אוטיסטים

הרצאה שניתנה ביום העיון "האדם מחפש השתתפות", של עמותת כוונים והחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה, 28.6.2023

דילוג לתוכן