מרכז ידע

יישום עקרונות משדה החינוך הבלתי פורמלי בתהליכי שיקום של צעירים עם מוגבלות

המקרה של מכינת כנפיים צפון

זוהר אליוסף, דניאל טובי-ציטרון, גידי צור

דילוג לתוכן