מרכז ידע

קורס נגישות סביבה וטכנולוגיה / תמי בדנני, שרון לביא, לורה לרנר

קורס משלב עשייה חברתית, יוזמה להגברת השתתפות דרך חיבור אקדמיה-קהילה בהובלה ובהנחיית פרופ' נעמי שרויאר

הרצאה שניתנה ביום העיון "האדם מחפש השתתפות", של עמותת כוונים והחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה, 28.6.2023

דילוג לתוכן