מרכז המידע

עמותת כוונים הינה ארגון לומד ומשקיעה רבות בהכשרת הצוות המקצועי. העמותה מקיימת ימי עיון מקצועיים מדי שנה יחד עם שותפים נוספים מעולם השיקום. בנוסף צוות העמותה עובר ימי הכשרה מקצועיים אחת לחודש. ליקטנו עבורכם חומרים נבחרים שהועברו במשך השנים לצוות.

של מי הקהילה הזאת בכלל?

מאמר מאת זוהר אליוסף, שיר אלקלעי וגידי צור, 2020

תהליכי top-down ו-bottom-up

הרצאה מאת שיר אלקלעי וזהר אליוסף בכנס "זה רק חלק ממני", 2020

"הילד הזה הוא אני"

דיון במסגרת יום עיון –ד"ר ניצן אלמוג מראיינת את יואב קריים

המקרה של מכינת כנפיים צפון

מאמר מאת זוהר אליוסף, דניאל טובי-ציטרון וגידי צור, 2017

יום עיון 2018

אנשים עם מוגבלות – סוגיות במגורים עצמאיים – יום עיון 2018

יום עיון 2020

זה רק חלק ממני – צעירים עם ריבוי מוגבלויות בעידן של ריבוי זהויות

יום עיון 2016

 "כי עודני מאמין בך" – אמון וחשד בתהליכי שיקום והתפתחות של צעירים עם מוגבלות

שיקום בלתי-פורמלי: היש חיה כזאת?

עץ השדה, כתב העת של ג'וינט ישראל אשלים, נובמבר 2013