מאמרים

עמותת כוונים הינה ארגון לומד ומשקיעה רבות בהכשרת הצוות המקצועי. העמותה מקיימת ימי עיון מקצועיים מדי שנה יחד עם שותפים נוספים מעולם השיקום. בנוסף צוות העמותה עובר ימי הכשרה מקצועיים אחת לחודש. ליקטנו עבורכם חומרים נבחרים שהועברו במשך השנים לצוות.

שיקום בלתי-פורמלי: היש חיה כזאת?

עץ השדה, כתב העת של ג'וינט ישראל אשלים, נובמבר 2013

המקרה של מכינת כנפיים צפון

מאמר מאת זוהר אליוסף, דניאל טובי-ציטרון וגידי צור, 2017

של מי הקהילה הזאת בכלל?

מאמר מאת זוהר אליוסף, שיר אלקלעי וגידי צור, 2020

"מי אתם שתגידו לנו?"

קומונה שיקומית כמקדמת תהליכי נפרדות ועצמאות בקרב צעירים עם מוגבלויות- ז. אליוסף, ג. צור, 2021