מרכז ידע

לקחת חלק בקבלת ההחלטות / טל ניר

תנאים לקידום השתתפות של צעירים בקהילות וארגונים

הרצאה שניתנה ביום העיון "האדם מחפש השתתפות", של עמותת כוונים והחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה, 28.6.2023.

דילוג לתוכן